Aktuálne pokyny pre študentov k povinnej

praxi nájdete v sekcii "STIAHNITE SI"

 

Aktuality

Týždeň zodpovednosti za svoje zdravie

V rámci projektu Excelentná lekáreň Vám ponúkame bezplatné merania a konzultácie v troch lekárňach. Projekt Týždeň zodpovednosti za svoje zdravie bude pokračovať v budúcom roku v ... viac  »

Poďakovanie za účasť na seminári

Ďakujeme Vám za účasť na seminári projektu Excelentná lekáreň a veríme, že bol pre Vás profesionálnym prínosom. viac  »


excelentná lekáreň

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave spustila na Slovensku unikátny projekt Excelentná lekáreň. Toto označenie ponesie približne 350 lekární, v ktorých budú v najbližších troch rokoch praxovať študenti farmácie. Cieľom projektu Excelentná lekáreň je zvýšiť kvalitu vzdelávania farmaceutov na Slovensku a tým aj úroveň lekárenskej starostlivosti.


Ciele projektu

  • prispieť k zvýšeniu kvality výučby farmaceutov na Slovensku
  • prispieť k zvýšeniu kvality poskytovanej lekárenskej starostlivosti na Slovensku prostredníctvom:
  • praktického vzdelávania študentov v rokoch 2010 - 2012
  • celoživotného vzdelávania lekárnikov

Kontakty

Adresa
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
Katedra organizácie a riadenia farmácie
Kalinčiakova 8
832 32 Bratislava

Telefón
+421 (2) 50 117 348

Email
info@excelentna-lekaren.sk

web
www.excelentna-lekaren.sk